Hopp til primærnavigasjon Hopp til innhold Hopp til bunntekst

BESTILLINGSVILKÅR

BESTILLINGSVILKÅR HOS SIRDAL HUSKYFARM, NORGE

BESTILLINGSVILKÅR HOS SIRDAL HUSKYFARM

Bestillingsvilkår hos Sirdal Huskyfarm

Før du bestiller en opplevelse hos Sirdal Huskyfarm, må du lese og godta våre bestillingsvilkår. Ved bestilling av en opplevelse hos oss har du samtykket til våre vilkår. Ved bestilling på vegne av et følge står bestiller ansvarlig for at alle deltakere i sitt følge blir informert om disse vilkår og betingelser.

Bestilling og forespørsel
For aktiviteter der vi tilbyr online booking anses aktiviteten reservert når den har blitt betalt i sin helhet eller bestiller mottar en bookingbekreftelse. For de aktiviteter der vi ikke tilbyr online booking avtales innhold, tidspunkt og pris direkte med Sirdal Huskyfarm. En booking anses som reservert når innhold, tidspunkt og pris har blitt bekreftet fra Sirdal Huskyfarm.

Betaling til Sirdal Huskyfarm AS:
Bankkonto 3080 33 31665
Swift: KVIDN021XXX
IBAN: NO17 3080 3331 665
Bankadr: Kvinesdal Sparebank, Nesegata 7A, 4480 Kvinesdal
Org.nr: 995 614 057

Sikkerhet
Sirdal Huskyfarm gjør sitt ytterste for å minimere risiko og gi alle våre gjester en positiv og trygg opplevelse. Det må likevel understrekes at all utendørsaktivitet innebærer et element av risiko som deltakere må erkjenne og ta hensyn til. Gjester må selv vurdere potensielle utfordringer ut fra egne begrensninger og forutsetninger. Våre guider vil gi deg nødvendig instruksjon og sikkerhetsbriefing før start. Sirdal Huskyfarm kan ikke klandres for hendelser utenfor vår kontroll. Sirdal Huskyfarm har ansvarsforsikring og vi anbefaler alle deltakere å ha egen reiseforsikring.

Ansvar
Som deltaker er du ansvarlig for:

 • Å vurdere din fysiske og mentale tilstand i forhold til innholdet i aktiviteten.
 • Informere en av guidene ved start dersom du har helseproblemer (for eksempel hjertesykdom, lungesykdom, diabetes, muskel- og skjelettplager, epileptikere, nyopererte eller gravide)
 • Å benytte tilpasset bekledning til den bestilte aktiviteten og dagens værforhold.
 • Å følge instrukser som blir gitt før, under og etter aktiviteten.
 • Å møte opp til avtalt tidspunkt og sted.
 • Å sørge for gyldig reiseforsikring som dekker eventuell sykdom, ulykke, avbestilling, skadet bagasje med mer.
 • At du ikke er ruspåvirket før og under aktiviteten. Dersom dette forekommer må vedkommende stå over aktiviteten og ingen refusjon gis.
 • At eventuelle aldersgrenser i ditt følge blir overholdt.
  Sirdal Huskyfarm er ansvarlig for:
 • Kvalitet og gjennomføring av den bestilte aktiviteten
 • Å oppgi riktig informasjon angående tidspunkt, dato, sted, aldersgrenser og innhold i aktiviteten

Avbestilling
For å avbestille eller endre en reservert bestilling hos Sirdal Huskyfarm må bestiller ta direkte kontakt med oss via hallo@sirdalhuskyfarm.no og kun skriftlig avbestilling anses gyldig.

 • 100 % refusjon gis for avbestillinger gjort minst 30 dager før bookingens oppstartstidspunkt
 • 50 % refusjon gis avbestillinger senere enn 30 dager og senest 14 dager før bookingens oppstartstidspunkt
  Ingen refusjon for avbestillinger gjort mindre enn 14 dager før bookingens oppstartstidspunkt. Dette er for å dekke kostnader med forberedelser vi har i forkant (som bemanning, innkjøp og logistikk). Vi anbefaler derfor egen reiseforsikring som dekker dette.

Sirdal Huskyfarm er ansvarlig for å gjennomføre bestilt aktivitet på en sikker og forsvarlig måte. Vi forbeholder oss derfor retten til å avlyse eller endre bestilt aktivitet dersom det av sikkerhetsmessige årsaker ikke er forsvarlig å gjennomføre aktiviteten. Dette kan være vær- og snøforhold eller at uforutsigbare hendelser oppstår. Nytt tidspunkt for aktiviteten kan tilbys eller beløp refunderes i sin helhet til kunde i slike tilfeller.

Ved eventuell avlysning vil vi kreditere beløp til samme konto som ble benyttet ved bestilling.

Sirdal Huskyfarm forbeholder seg retten til å avlyse eller endre aktiviteten dersom betingelser for aktiviteten ikke er oppfylt. Dette kan være deltakers fysiske tilstand, aldersgrenser, deltaker er forsinket osv.

Reklamasjon
Dersom bestiller mener leveransen fra Sirdal Huskyfarm er mangelfull må dette tas opp med oss ved første anledning. Bestiller skal informere guiden og informere oss skriftlig senest 2 dager etter dato for gjennomført aktivitet. Vi vil forsøke å løse enhver tvist eller klage. Ethvert søksmål reguleres av norsk rett.

Ved all utleie av utstyr og fasiliteter er leietaker fullt ut ansvarlig for å dekke ødeleggelse og tap økonomisk. Ved unormal slitasje vil leietaker bli belastet for reparasjonskostnader.

Endringer
Vi tar forbehold om trykkfeil og forbeholder oss retten til å endre innhold på nettside, sosiale medier eller markedsføringsmateriale før eller etter bestillinger er mottatt. De fleste endringer anses som minimale og vi vil informere bestiller så snart som mulig.

Force Majeure
Ved uventede hendelser som naturkatastrofe, politisk ustabilitet eller andre nødsituasjoner utenfor vår kontroll (Force Majeure), som ikke etterlater annet alternativ enn å avlyse en bestilling, er Sirdal Huskyfarm ikke forpliktet til å refundere beløp til bestiller.

Bilde- og videobruk
Sirdal Huskyfarm dokumenterer ofte sine opplevelser ved bruk av bilder og film som benyttes til markedsføring. Vi respekterer ditt personvern og dersom du ikke ønsker å bli vist på bilder eller video vil vi gjerne bli informert om dette før aktiviteten starter.

Tilbakemelding
Dine tilbakemeldinger er viktige for oss slik at vi kan lære og kontinuerlig forbedre oss. Dersom du har tilbakemeldinger etter en opplevelse hos oss, enten positive eller negative, setter vi pris på at du deler med oss via hallo@sirdalhuskyfarm.no.